Landbouradio - Schoeman & Vennote

Go to content

Praatjie oor Damme

 DAMME: 26 April 2017  1.          Wetlike aspekte wanneer ek ‘n nuwe dam wil bou:  1.1.    ‘n…
Hennie Schoeman | 26/4/2017

Lae-vloei Drupbesproeiing

Een van die baie interessante voorleggings tydens die afgelope SABI kongres het oor die gebruik van lae vloei drupbesproeiing gehandel. Dit is deur Gerhard Mostert, 'n grondkundige…
Hennie Schoeman | 31/8/2015

SABI Kongres 2015

Ek het die wonderlike voorreg gehad om gedurende die week van 3 Augustus 2015 die kongres van die Suid-Afrikaanse Besproeiingsinstituut (SABI) by te woon. Die tema van die…
Hennie Schoeman | 24/8/2015

Satellietbeelde

SATELLIETBEELDE EN BESPROEIING 'n Paar van ons ouer mense onthou sekerlik die "biep..biep..biep" van Sputnik 1 waarna ons met groot opgewondenheid in die laat vyftiger…
Hennie Schoeman | 23/7/2015

Grondwater

GRONDWATER1. Grondwater, wat gewoonlik met behulp van boorgate ontgin word, is 'n uiters belangrike waterbron in Suid-Afrika. Dit is tans nog relatief onontgin. Slegs sowat…
Hennie Schoeman | 13/7/2015

Huur en koop van water

HUUR EN KOOP VAN WATER'n Vraag wat ek dikwels kry, is of water gekoop, verkoop, gehuur of verhuur kan word? Die kort antwoord hierop is "JA". Die langer antwoord lê verskuil…
Hennie Schoeman | 11/5/2015

Ek wil 'n dam bou of herstel

WAT MOET EK DOEN AS EK 'N NUWE DAM WIL BOU, OF 'N BESTAANDE DAM WIL HERSTEL?Volgens die Nasionale Waterwet moet 'n magtiging verkry word alvorens daar met die bou van enige…
Hennie Schoeman | 30/4/2015

Verbetering van doeltreffendheid

VERBETERING VAN DIE DOELTREFFENDHEID VAN WATERGEBRUIK VIR BESPROEIINGVandag wil ek graag kyk na wat behaal kan word as die doeltreffendheid van die gebruik van water vir besproeiing…
Hennie Schoeman | 3/4/2015
Back to content