Dienste - Schoeman & Vennote

Go to content

Water- verwante aspekte


  • ʼn Fokuspunt van die firma is om watergebruik lisensie-aansoeke vir ontwikkelings op te stel en in te dien vir projekte landswyd.


  • Die professionele span van die firma het wye ervaring en intieme kennis aangaande watergebruike en wetgewing. Sommige lede van die span is afgetrede senior amptenare van die Departement van Waterwese, wat aktief betrokke is in die ontwikkeling van die Nasionale Waterwet en ook in die ontwikkeling en implementering van die beleid en regulasies wat uit hierdie Wet voortspruit.


  • Die firma is in staat om enige watergebruik lisensie-aansoek op  'n professionele en doelgerigte wyse te hanteer.


  • Waterverwante aspekte is deel van ons spesialisasie - veral waterregteregte en instandhouding en beheer daarvan. Besonderhede van kadastrale inligting en ruimtelike data ten aansien van die water- en grondgebruik op plase word ingesamel, verwerk en ontleed. Die verwerking is gerekenariseerd op alfa-numeriese en grafiese inligting stelsels (GIS) om beheer, bestuur en beplanning te fasiliteer.


  • Kennis en ondervinding bestaan om die beskikbare data volgens die vorige Waterwet te ontleed. Gedurende hierdie proses word hidrologiese ontledings gedoen om die normale vloei en surplus vloei komponente van die betrokke openbare stroom te bepaal. As gevolg van die betrokkenheid van die firma se deskundige getuienisse in verskeie waterhofsake, waterregte aksies en onteieningsaksies bestaan die nodige kundigheid om alle ontledings op so 'n manier aan te bied dat dit in enige relevante regsprosesse gebruik kan word.


  • Omdat water-verwante aspekte deel is van sye spesiale ervaring - veral in waterregte en die instandhouding en beheer daarvan, is die senior vennoot in die firma, mnr HN Schoeman, deur die Minister van Waterwese en Bosbou aangestel op die "Water Law Panel".  Die doel van hierdie paneel was om 'n stel beginsels waarop 'n nuwe water wet gebaseer kon word, op te stel.


Grondeise


Die firma is betrokke by verskeie grondhervorming eise as deskundige getuies oor grondgebruik en die nodige kundigheid bestaan om alle ontledings in so 'n manier aan te bied dat dit in enige relevante regsprosesse gebruik kan word. Ons spesialiseer in die ontleding van historiese lugfotografie om hierdie prosesse toe te lig.

Ingenieursdienste


Die ingenieurservaring in die firma word in die volgende dissiplines verdeel:

1. Grootmaat vervoer van water

1.1 stelsel ontwerp
1.2 kanaal ontwerp
1.3 pyplyn ontwerp
1.4 reservoir ontwerp

2. Hidrologie

2.1 vloed-piek beramings
2.2 hidrologiese modellering
2.3 risiko-analise
2.4 simulasie en stelsel analise

3. Landbou-ingenieurswese (besproeiing)

3.1 gewas waterbehoefte bepaling
3.2 plaasdam ontwerp
3.3 dreinering
3.4 stelsel ontwerp

4. Munisipale ingenieurswese

4.1 die ontwikkeling van infrastruktuur
4.2 grondwerke en fondamente
4.3 stormwater netwerke
4.4 riool netwerke
4.5 huishoudelike watervoorsiening

5. Struktuur ontledings en ontwerp


ʼn Lys van meer as 1 600 projekte voltooi oor die afgelope 35 jaar is beskikbaar.Back to content