Wie is ons - Schoeman & Vennote

Go to content

Schoeman & Vennote is 'n multi-dissiplinêre ingenieursfirma met kantore in Brits en Mooinooi.

Die maatskappy het uitgebreide ervaring in watergebruik registrasies, die validering en bevestiging van watergebruike en die opstel van watergebruik lisensie-aansoeke.

Die ontwikkeling van waterbestuur inligtingstelsels, met spesifieke verwysing na intydse montering en GIS is ʼn  sleutelaktiwiteit van die firma.

Schoeman & Vennote bestaan reeds sedert 1983.  Hoof sake-aktiwiteite sluit water ingenieurswese, deskundige regsverteenwoordiging tydens water-verwante sake en water inligtingbestuur in.

  • Hennie Schoeman het uitgebreide ondervinding in die bepaling van waterregte, besproeiingsbehoefte en landbou-grondgebruike, insluitend die gebruik van afstandswaarneming metodes. Hy het wye ervaring van projekbeplanning en implementering daarvan vir opkomende boere en grootskaalse besproeiingsprojekte, beide op die projekvlak en in korporatiewe situasies. Sy kennis van en ervaring in besproeiing het gelei tot sy direkte betrokkenheid by die ontwikkeling en implementering van die Nasionale Waterwet van Suid-Afrika. As gevolg van sy betrokkenheid as deskundige getuie in verskeie waterhofsake, waterregte aksies en onteieningsaksies beskik hy oor die nodige kundigheid om ontledings op so 'n manier aan te bied dat dit in enige relevante regsprosesse gebruik kan word. Hennie is nou semi-afgetree, maar tree steeds op as 'n spesialis konsultant vir ons.


  • Francois Joubert is verantwoordelik vir al die data en die bestuursinligting funksies en is 'n ervare rekenaarstelsel ontleder en ontwikkelaar, wat spesialiseer in Bestuursinligtingstelsels en Geografiese Inligtingstelsels (GIS). Hy het ook uitgebreide ervaring in die bepaling en klassifikasie van grondgebruik deur gebruik van afstandswaarneming metodes soos die lug video, lugfoto's en satellietbeelde. Beide as ontwikkelaar van sulke stelsels en ook 'n eindgebruiker (insluitend WARMS), is hy in staat is om sy tegniese en bestuursvaardighede te kombineer om ʼn balans te vind en ʼn optimale uitweg  te kry tussen dit wat vereis word en dit wat beskikbaar is.


  • Susan Pretorius is voortreflik geskool in alle administratiewe aspekte wat die validering en bevestiging van bestaande wettige watergebruike betref. Sy staan aan die hoof van die administrasie van die waterkomponente van die firma. Sy is ook uiters bedrewe in die opstel, bedryf en instandhouding van die sentrale databasis vir watergebruike.

Back to content